เขาดิน สวนสัตว์ที่ยืนยงยาวนานกว่า 80 ปี กับเรื่องน่ารู้ก่อนปิดตัวลง

    สวนสัตว์ดุสิต หรือ คนไทยมักเรียกติดปากว่า เขาดิน สวนสัตว์เก่าแก่ของไทยที่ครองใจเด็กๆมายาวนานและสัตว์นานาชนิดที่มอบความสุขให้แก่ผู้คนที่มาเยี่ยมเยือนสวนสัตว์แห่งนี้ รวมถึงพื้นที่ที่มีบรรยากาศที่ร่มรื่นเหมาะกับการพักผ่อนกับครอบครัว นับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่สวนสัตว์ใจกลางกรุงเทพนี้กำลังจะปิดตัวลงและย้ายไปยังสวนสัตว์แห่งใหม่ที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งมีเนื้อที่กว้างกว่าเดิม 2 เท่า เพื่อให้เหล่าสัตว์ต่างๆ มีพื้นที่อาศัยที่กว้างกว่าดูไม่แออัด ทั้งนี้เรามาทำความรู้จักกับสวนสัตว์ดุสิตว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ถึงความทรงจำในวัยเด็กของทุกๆคน

ก่อนจะเป็นสวนสัตว์ดุสิต

พื้นที่แห่งนี้ครั้นอดีตเคยเป็นอาณาบริเวณ วังสวนดุสิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2441 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ซื้อพื้นที่แห่งนี้และพระราชทานชื่อว่า ตำบลดุสิต นอกจากนี้พื้นที่บริเวณนี้ได้ถูกสร้างเป็นสวนพฤกษชาติ มีการขุดสระน้ำใหญ่และนำดินมาถมเป็นเนิน ชาวบ้านเรียกกันว่า เขาดิน ต่อมา ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกต้นไม้และพรรไม้ให้มีความร่มรื่นและทรงพระราชทานนามว่า วนา ซึ่งเป็นสวนพฤกษชาติส่วนพระองค์ รวมทั้งมีการถมดินให้เป็นเนินเขาจนถูกเรียกว่า เขาดินวนา

ต่อมาปี พ.ศ. 2475 คณะรัฐบาลจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้พระราชทานอนุมัติในนามของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ดัดแปลงพื้นที่เขาดินวนาให้เป็นสวนสาธารณะและเปิดให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงยังมีการสร้างเป็นสวนสัตว์ขนาดย่อม และในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2481 สวนสัตว์ดุสิต เปิดให้บริการและถือว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดมายาวนานเป็นเวลา 80 ปีแล้ว

เขาดินถูกใช้เป็นหลุมหลบภัยสาธารณะ

ในปี พ.ศ. 2484 สมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 พื้นที่ของเขาดินมีการสร้างหลุมภัยสาธารณะสำหรับประชาชนในสมัยนั้น ซึ่งหลังจากเหตุการณ์สงครามมหาเอเชียบูรพา ได้มีการนำสัตว์ออกจากพื้นที่เขาดินและเปิดหลุมหลบภัยจากการทิ้งระเบิดให้ประชาชนได้เข้ามาหลบภัย ปัจจุบันถูกดัดแปลงให้เป็นสวนย่อมกึ่งพิพิธภัณฑ์มีจัดนิทรรศกาลบริเวณด้านหน้าให้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์

มีโรงช้างต้น

ในปี พ.ศ. 2501 สวนสัตว์ดุสิตเคยใช้เป็นสถานที่ยืนโรงของ พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ช้างเผือกแรกใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมถวาย พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ณ สวนสัตว์แห่งนี้

สวนสัตว์ดุสิต นับว่าเป็นสวนสัตว์ที่อยู่คู่กับผู้คนในกรุงเทพมาเป็นเวลานานและเป็นความทรงจำวัยเด็กของทุกคน ซึ่งตอนนี้สวนสัตว์ได้เปิดบริการจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ใครอยากย้อนวัยเด็กอีกครั้งก็ไม่ควรพลาดครับ